SOLC        II [Pre]SOLC         MANIFEST         PATROCINAR         SUPORTS        CREATIVES

ABOUT


PER QUÈ SOLC?


    Sobre el concepte de solc: un solc és una cavitat longitudinal que fa en el sòl l’arada o un altre instrument semblant. I per analogia, entre d’altres, pot ser l’anatomia animal, depressió o canal lineal superficial; fissura.

    Sobre la Identitat gràfica (per Santi Lunares): l’empremta digital que es veu dins el cercle, clara i nítida, és també una muntanya, un massís que ens fa mirar amunt, una força que ens fa tirar endavant i veure la frescor del cel blau dels Pirineus.
@santi.lunares
PER QUÈ BIOART & SOCIETY?


    Unes pràctiques centrades en els sentits biològics dels humans per [re]pensar les categories humà, no-humà i subjecte/ objecte. Uns processos creatius que modifiquen les estructures profundes del pensament dels humans. Són performatives, accions, improvisacions, intervencions, i objectes que situen la seva activitat en espais oberts, també tancats i sempre seran acollidors; peces creatives que ens emocionen pels nostres sentits.

    Perquè el que importa és la possibilitat de pensar un nou model per residir en el planeta de la mateixa manera que les plantes i els animals, de generar amb totes les altres espècies. Un rebuig radical a la distinció entre natura i societat i, entre ciència i saber pràctic.