SOLC        II [Pre]SOLC         MANIFEST         PATROCINAR         SUPORTS        CREATIVES


Topofhlia

    

    Estimem el territori i volem gestar vida coherent i respectuosa als Pirineus.

    Un moment per gaudir de les pràctiques creatives/artístiques mentre recorrem en itinerància els Pirineus. Uns creadors – activistes, científics i artistes -, que hauran treballat per la realització expressa d’una peça pel SOLC.

    Es tracta d’unes residències artístiques de tres dies i un dia de SOLC.Terraformar


    Volem facilitar trobades per aprendre a processar la complexitat, en lloc de caure en respostes i solucions senzilles.

    Implementar estructures d’atenció i suport que ens permetin continuar la feina dels activistes, investigadors i artistes.

    Reflexionar col·laborativament sobre totes les possibilitats del Bioart i que el relacionen amb les persones, sense caure en la pura experiència estètica.

    Permetre la creació d’associacions transdisciplinàries i de cooperació transfronterera al Pirineu / Mediterrani.

    Compartir experiències, coneixements i bones pràctiques per aprendre d’una àmplia gamma de professionals i localitats.

    Diversificar i enfortir les relacions entre les organitzacions participants, així com entre aquestes i el públic en general.

    Fer propostes concretes als finançadors sobre com donar suport a les pràctiques sostenibles per a artistes i organitzacions culturals.

    El SOLC vol traçar ponts entre les formes urbanes i rurals, una oportunitat per acreditar les experiències entre una i l’altra, una escletxa que ja s’està omplint d’imaginaris i de realitats, un espai que ja no és binari.

    El SOLC vol preguntar-se de quina manera les elits extractives han perjudicat els recursos del territori, i com aquest fet comporta repercussions, conseqüències i transformacions a conseqüència del monocultiu de l’oci.Poliforma creativa


    Quines possibilitats ofereix la sociologia, la biologia, la tècnica i la tecnologia contemporània als creadors? I els creadors a les transformacions humanes per poder pensar altres mons, sempre respectuosos? Organismes vius, i no vius, orgànics i inorgànics, llocs i fenòmens poden convertir-se en materials per a la creació? Com contribueixen aquestes pràctiques creatives al debat sobre els límits d’unes noves categories d’espècie o d’inter-espècie tal com han fet altres societats. Es tracta de donar peu a noves relacions deixant endarrere la perspectiva de l’etnocentrisme i l’androcentrisme; amb tot gràcies a l’activisme, a la investigació i la pràctica creativa/artística.Poiesis / Practica-Pensament-Cura


   El SOLC pensa amb una partida pressupostària per pagar els honoraris referents a prestació de serveis als activistes, investigadors i artistes, tenint present sempre els impostos corresponents; contempla una altra partida per a la nova producció; respecta els drets d’autor indicant sempre l’autoria de l’obra en qualsevol comunicació de la qual se’n faci ús; indica clarament les retencions i els impostos corresponents tant a la partida d’honoraris com a la de producció; contempla el transport i l’embalatge de l’entrega i el retorn de l’obra, amb la finalitat del concurs.

    Recursos per a la producció i tècnics;

    Ens posicionem políticament com un espai feminista i segur, amb un protocol contundent contra les violències masclistes i lgtbifòbiques.

    El SOLC també vol abordar factors per detenir la força de l’antropocè i practicar l’antiracisme, atacar l’especisme, la desigualtat i la xenofòbia.

    Consum responsable en la contractació de serveis en el SOLC.

    Afavorirem la feina al territori, així com de creadors emergents d’arreu.    Simpoiesis / generar amb


    La cultura juga un paper essencial per conscienciar la ciutadania en la conservació i protecció del medi ambient i per imaginar futurs alternatius de la mà dels projectes artístics.

    El SOLC reivindica el rol essencial de la cultura per facilitar el camí de la conscienciació i transformació de les formes d’entendre el món contemporani i de la transició de les pràctiques econòmiques per salvaguardar el planeta. Les pràctiques artístiques fomenten un canvi de paradigma mental a llarg termini, parlem dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS.


MENT EXPANDIDA


    Accessibilitat Universal – com a perspectiva d’equitat i d’accessibilitat, és un moment singular per reflexionar comunament sobre la no exclusió de les persones amb discapacitat en un entorn singular. Com a innovació del SOLC, cada resident haurà d’aportar discurs o pràctica a una millora en l’accessibilitat del seu treball, això és: sensorial, intel·lectual, física, de la comunicació i la parla i, derivada de trastorn.